« Terug naar overzicht

ArchiMate - De hoofdconcepten

Alexander MoraalAlexander Moraal

ArchiMate is een modelleertaal welke beheerd wordt door The Open Group. ArchiMate staat ook nauw in verband met The Open Group Architecture Framework (TOGAF), maar is toepasbaar op elke Enterpise Architectuur methodologie.

Binnen ArchiMate geven symbolische referenties de functies, rollen, processen, actoren producten en diensten weer. De verwijzingen hebben een gedefinieerde relatie met elkaar, zodat je kan zien hoe ze elkaar beïnvloeden. Binnen enterprise architectuur, en ook in ArchiMate, kennen we de begrippen view en viewpoint;

Architectuur View
Een weergave van een systeem vanuit het perspectief van een verwante reeks van zorgen. Hierin wordt de hele architectuur weergegeven aan een bepaalde partij.

Architectur Viewpoint
Een weergave van een systeem vanuit het perspectief van een verwante reeks van zorgen. Er wordt gekeken vanuit een bepaald perspectief.

Structuur

De afbeelding geeft alle lagen en aspecten weer van het ArchiMate framework. Op de lagen zullen we ons verder verdiepen in deze handleiding en andere artikelen. Wel gaan we kort over de aspecten heen van het framework.

Passive structure
Passieve elementen worden gebruikt of beinvloed door actieve elementen middels een type van het gedragselement. Passieve elementen geven statische elementen. Denk aan een database, bestanden of iets anders in deze richting.

Behaviour
Gedagselementen omschrijven welke acties er ondernomen moeten worden om een taak te vervullen. Denk aan processen, functies evenementen e.d.

Active structure
Actieve elementen voeren de gedragselementen uit. Denk aan een actor, rol of een collaboration.

Kernbegrippen

Business Layer
Bedrijfslaagelementen worden gebruikt om de operationele organisatie van een onderneming op een technologie-onafhankelijke manier te modelleren. Terwijl strategie-elementen worden gebruikt om de strategische richting en keuzes van de onderneming te modelleren. Denk bij de bedrijfslaag aan het aanneemproces van nieuwe werknemers. Waarbij HR-medewerkers actoren zijn.

Application Layer
De applicatielaagelementen worden gebruikt om de Application Architecture te modelleren die de structuur, het gedrag en de interactie van de applicaties van de onderneming beschrijft. Denk aan de werking van een mailapplicatie, hoe verstuurd deze een mail en waar maakt deze gebruik van?

Technology Layer
De technologielaagelementen worden typisch gebruikt om de Technology Architecture van de onderneming te modelleren, waarbij de structuur en het gedrag van de technologie-infrastructuur van de onderneming wordt beschreven. Denk aan (fysieke) netwerkcomponenten als servers en andere middelen.

Motivation Layer
De kernelementen van de ArchiMate-taal zijn gericht op het beschrijven van de architectuur van systemen die de onderneming ondersteunen. Ze omvatten niet de elementen die op verschillende manieren het ontwerp en de werking van de onderneming sturen. In ArchiMate kunnen de elementen stakeholder, waarde, driver, doelen etc. gevonden worden om zo keuzes te onderbouwen.

Strategy Layer
De strategie-elementen worden typisch gebruikt om de strategische richting en keuzes van een onderneming te modelleren, voor zover het gaat om de impact op de architectuur van de onderneming. Zij kunnen worden gebruikt om uit te drukken hoe de onderneming waarde wil creëren voor haar stakeholders, de capaciteiten die zij daarvoor nodig heeft, de middelen die nodig zijn om deze capaciteiten te ondersteunen, en hoe zij van plan is deze capaciteiten en middelen te configureren en te gebruiken om haar doelstellingen te bereiken. Strategie-elementen worden gebruikt om de strategische richting en keuzes van de onderneming te modelleren, terwijl Business Layer elementen worden gebruikt om de operationele organisatie van een onderneming te modelleren.

Gerelateerde artikelen